Op 25 oktober is door de meters van het Watersportverbond een meting uitgevoerd. Deze meting heeft geresulteerd in het verstrekken van de officiele meetbrief voor de NED33, NED34 en NED35.

Deze 3 Pure Sailing 2.4mR’s kunnen hierdoor vanaf nu reglementair deelnemen aan alle wedstrijden.