Every 2.4 mR has to comply with the international ISAF rules. The base for this rules is the formula

 

Elk 2.4 mR jacht dient te voldoen aan de door het ISAF internationaal vastgestelde regels. Basis voor deze regels vormt de formule waarin parameters als zeiloppervlak en geometrie van het onderwaterschip een uitkomst van 2.4 dienen op te leveren. Zo heeft bijvoorbeeld een vergroting van het zeiloppervlak direct effect op de vorm en afmetingen van het onderwaterschip. Door de jarenlange ervaring met de 2.4 mR klasse is het de ontwerper gelukt om de verschillende parameters van de formule optimaal in te vullen met een duidelijk andere geometrie en zeilvoering ten opzichte van de reeds bestaande ontwerpen als gevolg.